”Love Legs”

Ime kolekcije je nastalo iz razmišljanja … // The name of the collection was created from thinking …


… o tem, da se preprosto moramo imeti rade takšne kot smo – od pet do glave! In ker nas naše pridne noge  ‘nesejo’ po svetu -  kamorkoli si že omislimo – naj bo njihov korak igriv in unikaten!

Ker tudi tukaj ne morem mimo ”zgodbe”, naj vam zaupam, kako je ideja o oblikovanju pajkic sploh nastala. Prijatelj me je povabil k modni reviji za katero sem si zamislila kolekcijo pisanih legic, ki so bile drugačne kot jih najdete v trgovinah. Vsa navdušena nad končnim rezultatom, sem dobila hladen tuš, ko so mi sporočili, da modna revija odpade. Dokončno.

Foto: Žiga Zupančič

Kjub vloženemu trudu se za to nisem preveč sekirala in hitro pozabila na škatlo z mojimi izdelki. Seveda nisem pozabila izkušnje – to sem  delila z drugimi in kmalu so se prijateljice začele spraševati, kako te ”elastične hlače”  izgledajo …

Tako se včasih kakšen napačen korak kasneje izkaže za dobrega in zato vam polagam na srce, da si upajte delati čim več različnih  korakov, saj nikoli ne veste na katero pot vas bodo pripeljali! :)

In če verjamete, da lahko tudi vas do velikih korakov popeljejo JK ♥ pajkice mi pišite: … about the fact that we simply have to love ourselves as we are – from head to toe! And because our hardworking legs “carry” us around the world – wherever we imagine, their step should be playful and unique!

Because I can’t go past the “stories” even here, I must tell you how the idea of the creation of leggings occurred. A friend invited me to a fashion show for which I conceived a collection of colourful leggings that were different from those found in shops. All excited about the end result I got a cold shower when they informed me that the fashion show is off. Irrevocably.

Despite all my efforts I didn’t care too much and quickly forgot about the box with my products. Of course I haven’t forgotten the experience – I’ve shared it with others and soon my friends began asking how these “elastic pants” look like…

Sometimes a wrong step later turns out to be good one, and that’s why I encourage you to dare to do many different steps, as you never know which way they will lead you! :)

And if you believe that JK ♥ leggings can guide you to major steps, write to me:

One Response to "”Love Legs”"

  1. [...] Veliko izbiro modnih pajkic z raznobarvnimi vzorci boste našli in lahko tudi naročili pri naši specialistki za leggins Jani Koteski na naslovu: http://www.janakoteska.si/moda/love-legs/ [...]